PRINCIPIUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

SC Expocar Trade SRL va procesa datele furnizate de dumneavoastră cu maximă confidenţialitate, în conformitate cu legile aflate în vigoare. Datele dumneavoastră vor fi folosite în scopul îmbunătăţirii produselor şi serviciilor noastre astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor clienţilor noştri şi pentru a vă furniza noutăţi despre produsele şi serviciile oferite de noi. Informaţiile pot fi folosite doar de către SC Expocar Trade SRL şi nu vor fi vândute nimănui. În funcţie de datele pe care le furnizaţi veţi fi contactaţi la telefon, prin poştă sau prin e-mail.

In conformitate cu legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, aveţi urmatoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenşie asupra datelor (art.14), dreptul de informare (art.12), de acces la date (art.13), de opoziţie (art.15), de a vă adresa justiţiei (art.18). Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin transmiterea unei cereri scrise datate şi semnate la adresa: Expocar Trade,Str. Baba Novac 165, Constanţa.